torsdag 26. mars 2009

Fiskeplasser

Hvor skal du fiske:
Fisk på grunner, kanter/skrenter som stuper ned mot dypere vann, i vegetasjonsområder( sivkanter,der trær har falt uti vannet o.l), ved øyer, skjær som stikker opp, utenfor odder, inne i viker og bukter, ved inn- og utos. Søker som regel fisken grunnest mulig i starten på en konkurranse. Er det ikke fisk der, trekker jeg som regel gradvis utover mot dypere vann, til man forhåpentligvis treffer fisk.:-) Er jo en fordel å treffe fisken grunnest mulig på konk. Man får da ett meget raskt og effektivt fiske, og kan ta mye fisk fort.:-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar