torsdag 26. mars 2009

Fiskemetoder isfiske

-PIMPELFISKE med trekrok/lyskrok er den mest vanlige formen for oss konk.fiskere. Her fisker man raskt og effektivt når fisken er i bettet. Du velger str. på pimpelen ut fra fiskedybde. Pimpler er i hovedsak i str 30-60 mm. Bruk rask og tung pimpel på dypt vann, mindre pimpler på grunt vann.

Trekroken festes i en kort lenke/hempe under pimpelen. Som krokstr. bruker jeg som oftest 12 eller 14 krok. Etter storabbor kan du gjerne bruke større krok..

du starter fisket rett over bunnen. Så fisker du med litt rykk og napp i ujevnt tempo.. viktig at du ikke sitter m det samme tempoet hele tida, varier det litt. Lokkedraga kan gjerne være på 10-20 cm.. Men husk at fisken trenger litt tid så den får tatt trekroken..

Agnes gjerne m fjærmygglarver, maggot, rottehalelarver, men funker også uten agn.

Dette fisker funker nok i hovedsak til abboren

-LOKKEMEITEFISKE

Lokkemeitepimpelen er som oftest lenger enn den vanlige pimpelen(60-100 mm er normallengder).

Mens den vanlige pimpal har tyngden nederst, har lokkemeitepimpelen hovedtyngden mer på midten. Dette gjør at den ”blafrer” mer, og den lokker da til seg mer fisk. Derfor fin å bruke når bettet er litt tregere..

Under lokkemeitepimpelen bruker du en lokkemeitekrok(liten enkelkrok m litt farge på ) gjerne i str 10-12. denne fester du i en senestump under pimpelen. Seneavstanden mellom pimpel og krok bør ligge på ca 5-10 cm, blir den lengre har den lett for å henge seg opp. Her kan du variere fisket enda mer enn vanlig pimpelfiske. Senk det ned på bunnen og sveiv opp 5-10 cm. Etter det kan du variere med å ta både kraftige lokke drag på helt inntil 50-100 cm( da skjener pimpelen ut og blafrer inn igjen mot midten), små vanlige pimpeldrag, 10-20 cm, og å sitte å riste i stikka som under mormyskafiske…

Så på dette fisket gjør det ingenting med litt variasjon.

Agnes m fjærmygglarver, maggot, rottehalelarver

Dette fisket funker til både abbor, røye, sik og mortefiske

-MORMYSKAFISKE

Dette bruker jeg stort sett når fisken er i det ultratrege humøret, og stort sett på grunt vann i og med at kroken er liten og synker relativt tregt på større dyp..

Mormyskaer er ganske små, jeg bruker stort sett de i str 3-5 mm til fiske på 0.5-4 meter.. På dypere vann etter større fisk brukes de litt større krokene, 6-8 mm.

Fiskemetoden her er at du sitter med små små ristebevegelser fra bunnen og oppover ,senker ned mot bunnen igjen og gjentar dette noen ganger… fisk gjerne oppover i vannlagene….

Bruk en lett stikke med tilpasset indikator, og forholdsvis tynn sene ,0.10-0.16 sene, dette litt utfra dyp og str på krok….. jo mindre krok, jo tynnere sene…

Agnes med fjærmygglarver, maggot, rottehalelarver

Egner seg til abbor, røye, ørret, sik, mort….

BALANSEPILK

Denne etterligner byttefisk og brukes stort sett til fiske etter litt større fisk.

Vanlig str er 3-10 cm.

Slipp den ned til bunnen, og dunk den i bunnen noen ganger, sveiv litt opp og ta noen lokkedrag. Rist litt i stikka og fortsett og ta noen lokkedrag. Varier mellom disse bevegelsene. Fisk også her gjerne opp i vannlagene, helt fra bunnen og opp til rett under isen.

Agnes gjerne med maggot, men ikke nødvendig, fiskes gjerne uten agn.

Balansepilken funker til abbor, ørret, gjedde og røye

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar