søndag 28. april 2013

Siste rest isfiske 2013

 10.02.13: Steinsfjorden NC6: 67 abborer, 6315 gram, 14.plass

 24.02.13: Lønnsjøen FM: 18 abborer,1170 gram, 3.plass

 02.03.13: Akersvannet LAG-NM: 145 abborer, 6255 gram
                (Odd H: 8870 gr, Paal 2545 gr) Tot:17670 gram, 11.plass

 03.03.13: Goksjø NM: 87 abborer, 4086 gram, 26.plass

 09.03.13: Rokosjøen: 106 abborer, 3000 gram, 1.plass

 10.03.13: Mjøsa v/sandvika: 4 abborer, 880 gram, 1.plass

 16.03.13: Nugguren: 38 abborer, 3150 gram, 4.plass

 17.03.13: Storvatnet, Homb: 50 abborer, 3200 gram, 3.plass

 23.03.13: Sillongen TM og cup 1: 17 abborer, 20 mort, 2335 gram,
 8.plass

 24.03.13: Øyangen: 124 abborer, 6330 gram, 6.plass

 28.03.13: Einafjorden ØM og cup 2: 17 abborer, 2580 gram, 7.plass

 29.03.13: Randsfjorden cup 3: 16 abborer, 2685 gram, 6.plass

 30.03.13: Svartungen cup 4: 13 abborer, 1060 gram, 4.plass
                                               Totalt 3.plass i påskecupen

 01.04.13: Gorningen NC1: 60 abborer, 3030 gram, 12.plass

 06.04.13: Næra sør: 95 abborer, 4478 gram, 21.plass

 07.04.13: Steinsfjorden: 151 abborer, 13260 gram, 3.plass

 09.04.13: Skumsjøen kule: 136 abborer, 5080 gram, 3.plass

 13.04.13: Kauserud kule: 216 abborer, 8300 gram, 2.plass

 14.04.13: Mæna: 155 abborer, 7300 gram

 16.04.13: Skjelbreia kule: 120 abborer, 9500 gram, 1.plass

 20.04.13: Søndre Ulvsjøen cup 1: 1 abbor, 28 mort, 922 gram, 44.plass

 21.04.13: Eltsjøen cup 2: 39 abborer, 6680 gram, 4.plass

 Da var isfiskeseongen 2012-2013 over, ønsker alle isfiskere en god
 sommer :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar